Εργαστήριο Πολιτικής στις Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 17 Μαΐου 2018

Ιούλιος

31

2018

PreviousNext

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 17 Μαΐου 2018

Σε ένα εκτεταμένο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πολιτικής με θέμα “Τα αγροτικά υπολείμματα στο σταυροδρόμι προς το 2030”, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, οι εταίροι του έργου uP_running μετέφεραν την εμπειρία τους από επιδεικτικές δράσεις και δοκιμαστικές εφαρμογές σχετικά με τα Αγροτικά Κλαδέματα και τις εκριζώσεις (ΑΚΛΕ)  και τόνισαν τις μεγάλες δυνατότητες και τις ενδιαφέρουσες ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν τα ξυλώδη υπολείμματα. Επίσης, στόχος ήταν να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής του έργου uP_running καθώς και η προτροπή να συμπεριλάβουν την αξιοποίηση της βιομάζας από ΑΚΛΕ τόσο στις εθνικές πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (NREP) όσο και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Στις 17 Μαΐου 2018 το Κροατικό Γεωργικό Επιμελητήριο μαζί με τους εταίρους του έργου uP_running διοργάνωσαν ένα εργαστήριο με την υποστήριξη του Κροατικού μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κα Marijana Petir και του Ιταλού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Paolo de Castro, και υποδέχθηκαν εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συναδέλφους και εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εκδήλωση του εργαστηρίου πολιτικής αποτέλεσε το μέρος όπου οι παραγωγοί, οι ερευνητές και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής αλληλεπίδρασαν και αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με νέους τρόπους αξιοποίησης των αγροτικών υπολειμμάτων ως ένα από τα μέσα για την επίτευξη της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ και των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020.

Οι συμμετέχοντες ήταν 39, κυρίως φορείς χάραξης πολιτικής από διαφορετικά θεσμικά όργανα και χώρες της ΕΕ. Αυτό το εργαστήριο αποτέλεσε την εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε η τελική έκδοση των στρατηγικών πολιτικών κατευθύνσεων και του οδικού χάρτη (uP_running παραδοτέο 2.3), στους βασικούς εκπροσώπους της ΕΕ, μετά από ένα καλά συντονισμένο έργο που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή ενός μεγάλου συνόλου φορέων χάραξης πολιτικής. Τέλος, προτάθηκε ένας συνδυασμός πολιτικών και δράσεων που υποστηρίζουν τον τομέα της βιοενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ισχυρή ευρωπαϊκή δυναμική των αγροτικών υπολειμμάτων μέσω του παραδείγματος της βιομάζας από ΑΚΛΕ προκειμένου να αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η χρήση της και αποτελεί ευκαιρία για την αγροτική ανάπτυξη, τη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία. Η βιομάζα από ΑΚΛΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σεβασμό στην ποιότητα του αέρα και τη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του τομέα της γεωργίας και της ενέργειας. Πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και ακόμη πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις δόθηκαν από τους συμμετέχοντες όλων των ενδιαφερομένων μερών (Copa-Cogeca, INASO-PASEGES, AEBIOM).

Το ενδιαφέρον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή στο εργαστήριο και των εκπροσώπων των πολιτικών ήταν πολύ υψηλό και η συζήτηση ολοκληρώθηκε με πολλά συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε πληροφορίες ότι θα ήθελαν να αλλάξουν κατεύθυνση και να επικεντρωθούν περισσότερο στις μικρές και μεσαίες καινοτόμες αξιακές αλυσίδες για την κατασκευή βιομηχανικών σταθμών παραγωγής θερμότητας.

 

Τα κύρια μηνύματα του εργαστηρίου ήταν:

  • Καθορισμός φιλόδοξων στόχων για την βιοενέργεια
  • Προώθηση της κινητοποίησης της βιομάζας και διασφάλιση της προσφοράς της
  • Προώθηση κερδοφόρων και σταθερών επενδύσεων στον τομέα της βιοενέργειας
  • Απλούστευση και εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών
  • Προώθηση ευφυούς και ευέλικτης οικονομικής στήριξης
  • Υποστήριξη της βιομηχανικής υπεροχής και της τεχνολογικής ανάπτυξης
  • Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα μέσω της τιμολόγησης του άνθρακα
  • Στόχευση αποτελεσματικών τεχνολογιών, αξιακών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων
  • Πρότυπα ποιότητας στερεών καυσίμων, ευελιξία καυσίμων, οικολογικό σχεδιασμό και τεχνολογίες μετασκευής

Ως επιβεβαίωση ότι το έργο που υλοποιούμε έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, είναι η πρόσκληση που ελήφθη από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Επίτροπο Hogan, να παρουσιάσουμε το έργο σε εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα εργαστήριο υψηλού επιπέδου για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό επίπεδο με εμπειρογνώμονες στρατηγικής για τη βιοοικονομία από όλα τα Κράτη Μέλη σχετικά με τις “Βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη του παραγωγού του πρωτογενή τομέα στις αξιακές αλυσίδες της ΒΙΟΚΟΝΟΜΙΑΣ”.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Παρουσίαση

Κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής του έργου uP_running

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Προτάσεις πολιτικής από την ΑΕΒΙΟΜ

Ημερήσια Διάταξη

Πρόσκληση

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Puoi usare i seguenti attributi e tag HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>