Συνημμένο

Ονομα Περιγραφή Link
2η Μονογραφία ∆ιαχείριση των κλαδεµάτων σε οπωρώνες - Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
1η Μονογραφία Βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις - ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ UP_RUNNING