Παρατηρητήριο Κλαδεμάτων και Εκριζώσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αποτύπωση εμπειριών μέτρησης, συλλογής και αξιοποίησης βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις

Μάρτιος

9

2017

 

Η βιομάζα από τα αγροτικά κλαδέματα και τις εκριζώσεις παράγεται από αμπελώνες, ελαιώνες και οπωρώνες και αποτελεί έναν ενεργειακό πόρο που παραμένει ως επί το πλείστον ανεκμετάλλευτος. Το έργο uP_running έχει αναπτύξει ένα ευκολόχρηστο χάρτη-εργαλείο στον οποίο καταγράφονται οι εμπειρίες σχετικές με τα αγροτικά κλαδέματα και τις εκριζώσεις μόνιμων καλλιεργειών, ως μέσο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης σχετικά με την χρήση αυτού του είδους βιομάζας σε όλη την Ευρώπη. Με τον γενικό όρο «εμπειρίες» αναφερόμαστε σε:

  • Στην παραγωγικότητα βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις, όπως υπολογίζεται από μετρήσεις πεδίου.
  • Στις τεχνικές συλλογής που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές, επιδείξεις ή σε υπάρχουσες αλυσίδες αξίας.
  • Σε Υπάρχουσες αλυσίδες αξιοποίησης βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις.

Το Παρατηρητήριο είναι ένα μητρώο της παραγωγικότητας της βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις το οποίο καταγράφει αποτελέσματα από δειγματοληψίες πεδίου, μηχανοποιημένες συλλογές και επιτυχημένες περιπτώσεις αλυσίδων αξίας. Το Παρατηρητήριο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες που θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις.

 

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για έναν δυνητικό χρήστη οι πληροφορίες που καταγράφονται από το Παρατηρητήριο αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.

 

Παραγωγικότητα βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις

Το ποσό των υπολειμμάτων που παράγονται από τα κλαδέματα και τις εκριζώσεις δεν είναι συνήθως γνωστό  στους  αγρότες ή σε άλλους τοπικούς φορείς, και είναι αρκετά μεταβλητό καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ηλικία του δένδρου, την ποικιλία της καλλιέργειας, τις κλιματικές συνθήκες, το τοπικό κλίμα, τις συνθήκες του εδάφους, την εντατικοποίηση, το είδος των διεργασιών κλαδέματος, το επίπεδο άρδευσης, κλπ. οι οποίοι ποικίλουν από αγροτεμάχιο σε αγροτεμάχιο. Η πρόθεση είναι ότι, με τη συλλογή και την απεικόνιση πραγματικών δεδομένων πεδίου, οι χρήστες του Παρατηρητηρίου θα μπορούν να κάνουν ασφαλέστερες εκτιμήσεις για την παραγωγικότητα αυτών των ειδών βιομάζας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.  Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο Παρατηρητήριο για να βρεί την παραγωγικότητα της βιομάζας από τα αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις για καλλιέργειες και ποικιλίες οι οποίες διαχειρίζονται με παρόμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση του˙ κατά αυτόν τον τρόπο αυτός/αυτή μπορεί να επιλέξει τις παραγωγικότητες παρόμοιων αγροτεμαχίων (από την άποψη καλλιέργειας, ποικιλίας, ηλικίας, ζωηρότητας, τύπος κλαδέματος, κλπ.) και έτσι να κάνει μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση του δυναμικού βιομάζας. Επίσης παρέχει στους αγρότες, τους τεχνικούς και τους επιστήμονες κατευθυντήριες  γραμμές για το πως να εκτελέσουν τις δικές τους μετρήσεις, οι οποίες μπορούν επίσης να απεικονιστούν ως νέα σημεία δεδομένων στο παρατηρητήριο.

Συλλογή βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις 

Οι τρόποι μετακίνησης της βιομάζας από το εσωτερικό του αγροτεμαχίου στην άκρη του είναι η αρχή της κάθε αλυσίδας αξίας βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις και καθορίζει πλήρως την μορφή και την ποιότητα της βιομάζας. Το  uP_running  διαπίστωσε πως οι παράγοντες που εμπλέκονται ή απασχολούνται ή επηρεάζουν την προετοιμασία μιας νέας αλυσίδας αξίας, συχνά έχουν αμφιβολίες για το πώς θα εκτελέσουν αυτές τις εργασίες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί το Παρατηρητήριο να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άλλοι πραγματοποίησαν τη συλλογή βιομάζας στο χωράφι. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί ανάλογα με την καλλιέργεια, ή με βάση τον τύπο των υπολειμμάτων και να βρει διάφορες δοκιμές μηχανοποιημένης συλλογής αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων, τους διάφορους τύπους των μηχανημάτων, τις επιδόσεις τους (εκφρασμένες σε τόνους ανά ώρα- μια κρίσιμη παράμετρο για τη βιωσιμότητα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας) και τα κύρια προβλήματα που παρατηρούνται. Επιπλέον, καθώς υπάρχουν ήδη εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες για τη συλλογή και τη διαχείριση αυτών των ειδών βιομάζας, μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα του Παρατηρητηρίου είναι να δείξει στους χρήστες το ποιες ακριβώς είναι αυτές οι μηχανές, ποιος τις κατασκευάζει και πώς έχουν αποδώσει σε επιδεικτικές δοκιμές ή και στην πράξη.

 

Υπάρχουσες αλυσίδες αξίας βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις 

Κατά την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας, οι πρωτοπόροι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής ενός επιχειρηματικού μοντέλου και την οργάνωση της συνολικής αξιακής αλυσίδας. Το Παρατηρητήριο περιέχει τη δυνατότητα προβολής αλυσίδων αξίας που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς θεωρείται κρίσιμο το να δείξουμε στους δυνητικούς εμπλεκόμενους σε μια νέα προσπάθεια τα βήματα που χρειάζονται για να προχωρήσει κανείς στην αξιοποίηση της βιομάζας. Η ποικιλία και το μέγεθος των αλυσίδων αξίας είναι τόσο διαφορετικά, για αυτό η επεξήγηση για το πώς τις εφάρμοσαν οι άλλοι είναι απαραίτητη για  την αναπαραγωγή της αλυσίδας, και κατ’ επέκταση για την ευρέως διάδοση της χρήσης της βιομάζας από τα αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις.

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Puoi usare i seguenti attributi e tag HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>