Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις – κατάσταση και δυνατότητες

“Οι μόνιμες καλλιέργειες στην Ελλάδα (ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, κτλ) εκτείνονται σε πάνω από 11.000.000 στρέμματα, δηλαδή σε έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής γεωργικής γης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό δείχνει τη σημασία και το δυναμικό που μπορεί να έχουν τα υπολείμματα που προέρχονται από τα Αγροτικά Κλαδέματα και τις Εκριζώσεις ως πηγή βιομάζας στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα, η συνηθέστερη πρακτική διαχείρισης των υπολειμμάτων αυτών στην Ελλάδα είναι η καύση τους σε ανοιχτές εστίες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία τους με καταστροφείς και η ενσωμάτωσή τους ως οργανικό υλικό στο έδαφος. Με τις πρακτικές αυτές ώστοσο μένει αναξιοποίητο το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό αυτού του είδους βιομάζας.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού κλήρου στην Ελλάδα, ιδίως το μικρό μέγεθος των αγροτεμαχίων, καθιστούν δύσκολη την αποτελεσματική διαχείριση των υπολειμμάτων αυτών. Ωστόσο, η συνεργασία αγροτών στα πλαίσια συνεταιρισμών ή άλλων επιχειρηματικών σχημάτων μπορεί να καταφέρει να κινητοποιήσει επαρκείς ποσότητες βιομάζας για την υλοποίηση νέων εφοδιαστικών αλυσίδων, όπως έχουν ήδη αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Ισπανία και Ιταλία.”

Μείνετε συντονισμένοι


Τα στοιχεία αυτά θα διαχειριστούν όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου