Τι είναι απαραίτητο να προωθηθεί για την ενίσχυση της χρήσης βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις για την παραγωγή ενέργειας; Ποια εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν τη χρήση της; Γνωρίστε στρατηγικές και συστάσεις.