Συμμετέχετε στο σχεδιασμό του οράματος και του στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση της βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις, περιλαμβάνοντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των δικών σας συνεργατών.

Διαβάστε περισσότερα