Το έργο uP-running προσβλέπει να ξεκλειδώσει το ισχυρό Ευρωπαϊκό δυναμικό των υπολειμμάτων της ξυλώδους βιομάζας που προέρχεται από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις και να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση της ως ενεργειακή πρώτη ύλη. Το έργο uP-running δομήθηκε με τη φιλοδοξία να είναι το προοίμιο της διεύρυνσης της χρησιμοποίησης του ξύλου των Αγροτικών Κλαδεμάτων και Εκριζώσεων στην Ευρώπη. Η αποστολή του είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του αγροτικού τομέα και του τομέα της ενέργειας ότι αυτή η βιομάζα μπορεί να γίνει μία εναλλακτική πηγή ενέργειας και να μειώσει το σκεπτικισμό σε ότι αφορά τις τεχνικές δυσκολίες και την ύπαρξη μη επιτυχημένων εμπειριών. Επομένως στοχεύει αρχικά να καταδείξει και να παράξει βασικά εργαλεία, να πείσει τους φορείς να εμπλακούν στην αξιακή αλυσίδα των Αγροτικών Κλαδεμάτων και Εκριζώσεων και τελικά να επεκτείνει τη χρήση των Αγροτικών Κλαδεμάτων και Εκριζώσεων μέσω της συμμετοχής πολλαπλών τοπικών φορέων σε 7 Eυρωπαϊκές χώρες.

 

 

Για την επίτευξη του κύριου αυτού στόχου, προτείνονται οκτώ συγκεκριμένοι στόχοι: