“Το uP_running είναι μια δράση που απευθύνεται στον αγροτικό, της βιομάζας και τον ενεργειακό τομέα. Οι ενέργειες του uP_running συνεπώς είναι, “”για””, “”μέσω”” και “”με””, τα ενδιαφερόμενα μέρη των στοχευμένων τομέων και έχουν σχεδιαστεί για να τα προσεγγίσουν και να τα ενεργοποιήσουν. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επωφεληθούν από τα προϊόντα και τις δράσεις του uP_running.
Εκτός από τον μεμονωμένο αγρότη και τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της βιομάζας και του ενεργειακού τομέα, ένα πακέτο δράσεων και προϊόντων του uP_running απευθύνεται στις ενώσεις και τους εκπροσώπους τους.”