Εργαστήριο Βιοοικονομίας στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 20 & 21 Σεπτεμβρίου, 2018

Σεπτέμβριος

28

2018

Το έργο uP_running παρουσίασε τα βασικά οφέλη της βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις (ΑΚΛΕ), με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα αξιακών αλυσίδων και συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής, στους εκπροσώπους των κρατών μελών και στους εμπειρογνώμονες πολιτικής από διάφορες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

H εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα και των βιομηχανιών βιοπροϊόντων.

Ο Επίτροπος της Ε.Ε. για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Phil Hogan, ξεκίνησε το εργαστήριο υπογραμμίζοντας την τεράστια συμβολή της ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην κυκλική οικονομία, στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ανέφερε επίσης ότι η Βιοοικονομία αποτελεί ευκαιρία για τους αγρότες και τους δασοκόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συνέστησε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις αξιακές αλυσίδες της βιοοικονομίας, δηλαδή να μην παρέχουν μόνο τους πόρους. Υπό την έννοια αυτή, η νέα ΚΑΠ θα είναι πολύ φιλόδοξη στον τομέα της Βιοοικονομίας και ένας υψηλός προϋπολογισμός θα διατεθεί για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία μέσω του προγράμματος H2020.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν, σε πρώτη φάση, η διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την βιοοικονομία. Για το σκοπό αυτό, διάφορα κράτη μέλη παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες τους και υπογράμμισαν τη σημασία της κινητοποίησης των εμπλεκομένων, των περιφερειακών συμπράξεων και των διυπουργικών ομάδων εργασίας. Επιπλέον, το εργαστήριο αυτό στόχευε στην παρουσίαση έργων που απεικονίζουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα ενσωμάτωσης των παραγωγών του πρωτογενή τομέα στις αξιακές αλυσίδες της Βιοοικονομίας. Σε αυτή την ενότητα, το CIRCE παρουσίασε δύο ευρωπαϊκά έργα, το uP_running και το AGROinLOG, καθώς και στα δύο εμπλέκονται παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα σε αξιακές αλυσίδες κλαδέματος και ενέργειας και σε κέντρα εφοδιαστικής βιομάζας αντίστοιχα.

Όσον αφορά το πρόγραμμα uP_running, παρουσιάστηκαν οι τεράστιες δυνατότητες και οι μεγάλες ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία τα αγροτικά υπολείμματα γενικά και τα κλαδέματα ειδικότερα (βλέπε παρουσίαση σε pdf παρακάτω). Επιπλέον, περιγράφηκαν εν συντομία συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή νέων αξιακών αλυσίδων καθώς και τα κύρια επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν προσδιοριστεί μέχρι σήμερα από τους εταίρους. Παρουσιάστηκαν δύο περιπτώσεις, ναυαρχίδες (Vilafranca del Penedes και Fiusis) και, τέλος, περιγράφηκε σειρά συστάσεων πολιτικής.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Παρουσίαση uP_running

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Puoi usare i seguenti attributi e tag HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>